Jeg tilbyder

At løse en konflikt handler ikke om at blive enige, men om at få større forståelse og åbenhed overfor hinanden. Jeg kan hjælpe dig og jer til en forståelse af, hvad der op- eller nedtrapper situationen, og hvad du kan gøre for at finde fredelige og konstruktive løsninger.

Særligt optaget er jeg af:

Hvordan ændrede tanker, kan forandre følelser og behov.
Hvordan det talte ord, skaber virkelighed.
Hvordan mediation kan være forløsende – og give grobund for forandring af fastlåste situationer.

Hvordan, hvad og hvem?

Hvad tilbyder konfliktkrukken
 • En invitation til at kigge på det der må ændres
 • En mulighed for at få ”talt ud” og blive lyttet til
 • At blive støttet i at komme fra krav til behov
 • Selv at tage ansvar
 • At give slip
 • At se konflikten i øjnene og ville forandring
 • At blive på egen banehalvdel
 • At lytte til den anden/de andre/dig selv
 • At have mulighed for at finde løsninger på konflikten
 • En mulighed for støtte til skriftlige aftaler
Hvem henvender konfliktkrukken sig til
 • Par
 • Mennesker der oplever konflikter i forbindelse med skilsmisse
 • Søskende
 • Venner
 • Børn og forældre (voksne og teenagere)
 • Naboer
 • Boligforeninger
 • Virksomheder
 • Kolleger eller ledelse
I Konfliktkrukken bliver du mødt som det menneske du er og med de forudsætninger du har.Forløb og priser

Hvordan ser et forløb i Konfliktkrukken ud

Konflikter kan løses på en halv dag.

Det er dog ikke til at sige på forhånd om løsning af konflikten tager en halv dag eller en hel dag - eller om mediationen må opdeles og tages over flere dage.

Det afhænger af konfliktens karakter, parternes motivation og konfliktens omfang.

Mediationens 2 grundprincipper

1. At parterne deltager frivilligt
2. At det er en proces, hvor udfaldet ikke kendes på forhånd

Hvad er prisen for de forskellige forløb

Pris for en halv dags mediation 3000,- inkl. moms, for 2 personer, og foregår hos mig, med mindre andet aftales.

Ved større grupper aftales særskilt pris.

Prisen inkluderer forudgående introduktion til mediator og deltagende parter, samt finpudsning af parternes fælles skriftlige aftale – og en opfølgning af jeres aftale ca. en måned senere.

Samtaler vedrørende personlige konflikter/kriser. Pris 650,- pr time.Hvad indebærer en konfliktmægling/mediation?

Konflikter rammer os alle.  Men selvom vi alle støder ind i konflikter adskillige gange i vores liv, så har vi ikke nødvendigvis de bedste redskaber til at fixe konflikten selv. Det kan være rigtig svært at håndtere en fastlåst konflikt, uanset om konflikten har sit udspring på jobbet, i familien eller i fritidslivet.

Måske oplever kun den ene part, at konflikten er så alvorlig at en mediation er nødvendig. Måske er den ene part rasende og den anden part helt uvidende om situationen. Men netop derfor giver en mediation ofte stor indsigt og forståelse for at modparten kan føle sig krænket eller overset – og en eskalering af konflikten kan stoppes i tide.

Ved en mediation vil en objektiv mediator afdække begge parters perspektiv på konflikten og sørge for, at hver part får ro og mulighed for at udtrykke sig uden afbrydelse.

Mediators rolle er at holde fast i konfliktens røde tråd og guide parterne gennem en styret samtale, så hver part kommer til orde og får fremlagt egne behov, intentioner og løsningsforslag til at håndtere konflikten.

Mediator støtter parterne i selv at finde frem til en konstruktiv løsning, ved at lade begge parter udtrykke egne behov, interesser og løsningsforslag. Uden afbrydelse.

Ved en mediation sættes der alt ind for at bygge bro mellem sammenfaldende interesser, som udgangspunkt for en fælles løsningsmodel. Derfor vil begge parter efterfølgende ofte opleve sig, som vinder af konflikten ved mediationens afslutning.

Konflikter koster meget energi i os alle, så derfor er det ekstra vigtigt at få konflikten ryddet af vejen hurtigt og få genskabt en god relation.Foto: NorStef