SORG OG TAB

Sorg og tab er en uundgåelig del af livet. Når vi mister, mister vi en del af os selv. Det kan opleves som stor tomhed, meningsløshed og ensomhed.

Sorg er tab af identitet og relation.

Jeg kender til og arbejder med sorg og sorgreaktioner både privat og professionelt.

Du kan opleve sorg og tab i mange forskellige sammenhænge bl.a.
Tab af nære relationer
Skilsmisse
Fyring fra job
Ændring af livssituation
Tab af status
Tab af kæledyr
Ulykker
Ventesorg

Sorg og tab er ikke alene relateret til død – det er oplevelsen af at miste identitet og mening med livet, livsændringer.

Sorg er individuelt – og der er ikke en rigtig måde at bearbejde sin sorg på.

Sorg tager tid – sorgbearbejdning har sit eget tempo.

Sorg er en kæmpekraft, en livslang transformation af hvem vi er som mennesker.

Sorg er kæmpestore følelser, der kan være svære at dele med andre. Jeg kan være den der lytter og støtter i din sorgbearbejdning.

Sorgteori
Tosporsmodellen
De 5 faser


Foto: NorStef