Familievejledning

Qua min mangeårige interesse og arbejde med familier i alle farver og faconer, tilbyder jeg mine kompetencer ind i din/jeres familie.

Der kan være mange årsager til, at familier har brug for støtte, vejledning.

Alle familier er dynamiske og vil dermed være i konstant udvikling – indimellem kan det ske at familien er på vej fra trivsel til mistrivsel.

Det er en ret almindelig oplevelse, hvor det er muligt igen at komme i trivsel, når der bliver kigget på og ind i familien.

Sammen kan vi se ind i jeres familie
- Hvad sker der i jeres familie?
- Hvad sker der ikke i jeres familie?
- Hvad kan ændres?
- Hvad kan sættes i gang?


Foto: NorStef