Velkommen

At løse en konflikt handler ikke om at blive enige, men om at få større forståelse og åbenhed overfor hinanden.

Jeg kan hjælpe dig og jer til en forståelse af, hvad der op- eller nedtrapper situationen, og hvad du kan gøre for at finde fredelige og konstruktive løsninger.

Særligt optaget er jeg af:

Hvordan ændrede tanker, kan forandre følelser og behov.
Hvordan det talte ord, skaber virkelighed.
Hvordan mediation kan være forløsende – og give grobund for forandring af fastlåste situationer.


Foto: NorStef